Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@beniktevreden.nl
Direct naar: Praktikon.nl
Kwaliteitskader VGN

Ben ik Tevreden? is opgenomen in de waaier van instrumenten, onderdeel van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017 – 2022, bouwsteen 2: onderzoek naar cliëntervaringen. De waaier omvat een overzicht van instrumenten waarmee organisaties in de gehandicaptenzorg cliëntervaringen in kaart kunnen brengen.

Ben ik Tevreden? voldoet aan alle criteria van de VGN. Ook wordt er in de trainingen aandacht besteed aan bouwsteen 3: zelfreflectie in teams. Organisaties kunnen indien gewenst een aantal medewerkers laten opleiden tot facilitators in het teamleren, voor meer informatie zie Module Teamleren onder Trainingen.

Om in de waaier te worden opgenomen, dient een instrument te voldoen aan de volgende criteria:

Voor het beoordelen van de aangeboden instrumenten voor de doelgroep EMB hanteert de commissie naast de bekende criteria 1-7 als aanvullend criterium:

Bron: artikel Overzicht cliëntervaringsinstrumenten Waaier 2017-2019, Manon Hikspoors, 01 mrt 2018

© 2017-2018 Praktikon Alle rechten voorbehouden.