Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@beniktevreden.nl
Direct naar: Praktikon.nl
Ben ik Tevreden?

Ben ik Tevreden? is een laagdrempelig en praktisch instrument waarmee de kwaliteit van bestaan van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart gebracht én verbeterd kan worden. Ben ik Tevreden? wordt binnen verschillende organisaties toegepast, en is opgenomen in de waaier van cliëntervarings­instrumenten van de VGN.


lees meer
Sturingsinformatie

Ben ik Tevreden? heeft tot doel de kwaliteit van bestaan van uw cliënten te versterken. De resultaten leveren daarnaast ook informatie op voor management en professionals waarmee u kunt sturen op verbetering en afstemming op team-, locatie- of organisatieniveau. Praktikon biedt verschillende mogelijkheden aan om uw informatie eenvoudig te kunnen verwerken.


lees meer
Praktikon

Praktikon is een organisatie voor praktijkgestuurd onderzoek, monitoring en vragenlijstontwikkeling. Ben ik Tevreden? is ingebed in de onderzoekspraktijk van Praktikon. De onderzoekers van Praktikon dragen zorg voor het ondersteunen, implementeren, evalueren en de doorontwikkeling van het cliëntervarings­instrument Ben ik Tevreden?


lees meer
Gebruikers


Ben ik Tevreden? Het cliëntervaringsinstrument.

Welke behoeften hebben uw cliënten? Waar liggen hun ambities en wat zijn hun krachten? Wat vinden ze van de dienstverlening? Ben ik Tevreden? zoekt met u en uw cliënten antwoord op deze vragen. Ben ik Tevreden? is een laagdrempelig en praktisch instrument waarmee de kwaliteit van bestaan en cliëntervaring van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart gebracht, én verbeterd kunnen worden. De uitkomsten van het gesprek maken onderdeel uit van het persoonlijk plan van de cliënt. Kenmerkend voor Ben ik Tevreden? is dat het zich niet beperkt tot beeldvorming, maar direct aanzet tot actie. Meten is dus niet alleen weten maar ook de start van daadwerkelijke kwaliteitsverbetering. Met als doel: een zo hoog mogelijke kwaliteit van bestaan, met zeggenschap over eigen leven, verbondenheid met anderen en waardering om wie je bent.

Praktikon is NEN 7510 gecertificeerd. De NEN 7510 is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Met het certificaat wordt aangetoond dat Praktikon de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de aan haar toevertrouwde informatie goed heeft geborgd.