Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@beniktevreden.nl
Direct naar: Praktikon.nl
Over ons
U bent hier: Home / Over ons
Over ons

Vanaf 1 januari 2018 heeft ontwikkelaar Martha van Biene het beheer van het instrument Ben ik Tevreden? overgedragen aan Praktikon. Praktikon heeft Ben ik Tevreden? onder haar hoede genomen en ingebed in de onderzoekspraktijk van Praktikon.

Praktikon is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie met de nadruk op praktijkgestuurd onderzoek, monitoring, training en vragenlijstontwikkeling. Praktikon verbindt wetenschap met praktijk, en praktijk met wetenschap. De onderzoekers van Praktikon werken nauw samen met professionals naar aanleiding van vraagstellingen uit de praktijk op het gebied van evaluatie- en effectonderzoek. Praktikon heeft een groot aantal instrumenten en tools ontwikkeld om de praktijk te ondersteunen bij het uitvoeren van evaluatie- en effectonderzoek onderzoek. Daaronder vallen evaluatie-instrumenten, trainingen, monitorsystemen, en vooral ook: methodes om evaluatieonderzoek in te bedden in de dagelijkse praktijk en uitkomsten te benutten bij het verbeteren van de eigen praktijk. Meer informatie over Praktikon kunt u lezen op onze website www.praktikon.nl.

Het ondersteunen, implementeren en evalueren van gesprekslijst Ben ik Tevreden? sluit naadloos aan bij het pakket aan activiteiten dat Praktikon uitvoert ten dienste van de zorgpraktijk. Praktikon heeft de kennis in huis om de implementatie en training in het gebruik van het instrument mede te ondersteunen. Bovendien kan Praktikon een belangrijke bijdrage leveren aan de toetsing van het gebruik en de benutting van het instrument. De Ben ik Tevreden? lijsten zijn opgenomen in de dataset van BergOp (door Praktikon ontwikkeld webbased softwareprogramma waarmee op eenvoudige wijze vragenlijsten verstuurd, geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden).

Meer informatie?

Voor meer informatie over Ben ik Tevreden? kunt u contact opnemen met Nina Esmeijer en Maud Hebben.


Nina Esmeijer

Maud Hebben