Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@beniktevreden.nl
Direct naar: Praktikon.nl
Sturingsinformatie
Sturingsinformatie

Ben ik Tevreden? als sturingsinstrument voor het management

Ben ik Tevreden? heeft tot doel de kwaliteit van bestaan van uw cliënten te verbeteren. Daarnaast leveren de resultaten ook sturingsinformatie op voor management en professionals. Ben ik Tevreden? geeft u informatie over de kwaliteit van dienstverlening en de aanpak van professionals in de praktijk. Dit geeft u mogelijkheden tot sturen op verbetering en afstemming binnen team of organisatie. Overzicht creëren en conclusies trekken kan een grote tijdsinvestering voor uw organisatie zijn. Praktikon biedt u verschillende mogelijkheden aan om informatie eenvoudig te kunnen verwerken.

BergOp

Ter ondersteuning van de praktijk heeft Praktikon BergOp ontwikkeld, een webbased softwareprogramma waarmee op eenvoudige wijze vragenlijsten voor zorg en onderwijs verstuurd, geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden. BergOp wordt gebruikt ten dienste van diagnostiek, effectmeting en evaluatieonderzoek.
Het instrument Ben ik Tevreden? is ook opgenomen in BergOp en kan digitaal worden ingevuld. Per cliënt kan een profiel worden opgevraagd met de resultaten op de verschillende levensdomeinen. Ook kunnen resultaten van verschillende jaren met elkaar worden vergeleken. Voor Ben ik Tevreden? biedt Praktikon een BergOp pakket op maat aan. Voor mogelijkheden kunt u contact opnemen met de contactpersonen van Ben ik Tevreden?.

Dashboards op maat

Praktikon biedt dashboards op maat aan: grafische en interactieve overzichten waarin de resultaten overzichtelijk gerapporteerd worden. Er is een standaarddashboard beschikbaar die indien gewenst speciaal voor uw organisatie en uw cliënten op maat kan worden gemaakt. Het dashboard toont bijvoorbeeld informatie met betrekking tot respons, gemiddelde scores per domein en over verschillende jaren, en de verdeling van scores per item. Gegevens kunnen worden weergegeven op team-, module-, locatie- of organisatieniveau en u kunt zelf de periode selecteren waarover u informatie wilt terugzien. Op deze manier kunt u direct zicht krijgen op de belangrijkste ontwikkelingen binnen uw organisatie. De overzichten kunnen worden gebruikt in de dagelijkse praktijk, of om het beleid te evalueren en bij te sturen.
De dashboards zijn gekoppeld aan BergOp. Mocht u zonder BergOp gebruik willen maken van de dashboards dan kunt u het Ben ik Tevreden? team vragen naar de mogelijkheden.

Instrument dataverwerking

Als alternatief voor het dashboard biedt Praktikon u een dataverwerkingsinstrument aan, waarin resultaten overzichtelijk gerapporteerd worden in de vorm van gemiddelden per domein en de verdeling van antwoorden per onderwerp. Het is een standaard instrument dat voor alle gebruikers van Ben ik Tevreden? beschikbaar is.

Kwalitatieve data-analyse

Voor de kwalitatieve gegevens biedt Praktikon een analysekader aan waarin de antwoorden op de actievragen ‘Ga ik mee door’ en ‘Ga ik wat aan doen’ kunnen worden gezet, en waarin vervolgens kan worden gecodeerd en gesorteerd zodat de antwoorden gemakkelijk per onderwerp te zien zijn.
Op aanvraag organiseert Praktikon ook workshops waarbij je kennis maakt met twee manieren van analyseren van kwalitatieve gegevens: door open te coderen (inductief) en met behulp van een codeerformat met vooraf bepaalde categorieën (deductief). Er wordt ingegaan op narratief onderzoek en het ontdekken van vraagpatronen; er wordt geoefend met coderen en er wordt ingegaan op de mogelijkheden in de werk-/onderzoekspraktijk. Deze workshop is bedoeld voor iedereen die meer uit kwalitatieve gegevens wil halen, zoals onderzoekers, medewerkers kwaliteit en ontwikkeling en andere belangstellenden. Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze workshop. Indien gewenst kan er gelijk met eigen gegevens gewerkt worden.